Het belang van een correcte administratie!

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Hieruit volgt o.a. uw belastingschuld. Foutieve verwerking kan vervelende gevolgen hebben.

Uw administratie is de basis voor uw winstberekening. Deze bepaalt jaarlijks hoeveel belasting u moet betalen. Mankementen in uw boekhouding kunnen forse gevolgen hebben. Immers u bent en blijft persoonlijk verantwoordelijk.

Als uw administratie tekort schiet, is het voor de inspecteur vaak moeilijk om de winst correct vast te stellen. Hij heeft echter altijd nog de mogelijkheid u een zogenaamde informatiebeschikking op te leggen. Hierin eist hij inzage in de benodigde gegevens. Kunt u hieraan niet voldoen, dan kan hij de winst via een schatting vaststellen. U zult dan moeten aantonen dat deze niet klopt. Zonder deugdelijke administratie is dit vrijwel onmogelijk.

Een informatiebeschikking is een stevig wapen voor de inspecteur om de waarheid boven water te krijgen. De opgelegde schatting zal niet aan de "zuinige" kant zijn! Door de aanwezige bescheiden en een correcte boekhouding is er natuurlijk wel de mogelijkheid om de schikking van de inspecteur te weerleggen.

Zorg dat het nooit zover hoeft te komen. Belangrijk is het om uw boekhouding/administratie correct en volledig in orde te hebben. Zorg voor kopieen en bewaar deze op een veilige plek. Voor digitale bestanden is de "cloud" een prachtige oplossing.

 

Bron: Belastingtips, een eenmanszaak & VOF

 

.