Prijzen/tarieven:

Zelf de boekhouding doen? Dat kan, maar realiseer je dat een slecht verwerkte boekhouding voor vervelende verrassingen kan zorgen. Weet jij waar je aan het einde van het jaar staat? Zorg dat je administratie periodiek volledig en correct bijgewerkt is.

Het maken van prijsafspraken met onze klanten vinden
wij maatwerk, immers iedere klant/ondernemer is uniek!!

Wat wij NIET willen is onze klant aan het einde van het jaar
belasten met een forse eindafrekening. 

SAMEN met u bepalen wij een vaste prijs op jaarbasis.Dat kan op basis van :
- Schatting van de te verwerken mutaties (inkoop, verkoop, bank, kas,
  afschrijvingen en andere memoriaal posten.
- Wel/niet aangifte IB/BTW
- Wel/niet jaarrekening

De factuurwaarde van uw pakket van een geheel jaar wordt dan verdeeld over de maanden of kwartaal. U ontvangt een (betaalbare)factuur met een vast bedrag per maand of kwartaal. Dus laat u niet verrassen door hoge facturen aan het eind van het jaar.

GEEN vervelende verrassingen achteraf. 

Waar moet u als ondernemer rekening mee houden bij de
bepaling van de prijs:

- het aantal te verwerken facturen (inkoop/verkoop)
- het aantal te verwerken regels van een bankafschrift/kas
- het verzorgen van aangifte BTW (maand/kwartaal)
- het verzorgen van aangifte inkomstenbelasting (IB)
- het periodiek verzorgen van de financiele rapportages
- het jaar-werk (winst & verlies rekening, balans, toelichting)

Het geheel van wensen en werkzaamheden verwerken wij in
een gemiddeld tarief per maand, zodat u niet hoeft te vrezen
voor een hoge eindafrekening. "U weet waar u aan toe bent".

Verder kunnen wij ook ad-hoc opdrachten voor u uit 
voeren zoals:
- ordenen van uw administratie
- het bijwerken van uw boekhouding

Het structureel bijhouden van uw boekhouding, inclusief aangifte BTW, kan al vanaf 25,00 Euro per maand (excl. BTW). Uiteraard is dit maandtarief o.a. afhankelijk van de hoeveelheid inkoop/verkoopfacturen.  
 
Uw administratie/boekhouding weer geheel opnieuw ordenen en bijwerken, daar spreken we gewoon samen een prijs over af, die is gebaseerd op alle redelijkheid! 
 

U voert de boekingsstukken zelf in?
Geen probleem dan beperken wij ons tot controle en advies (en/of aangifte BTW/IB).
Uiteraard wordt onze prijs hierdoor gereduceerd!

Genoeg om over na te denken, wij helpen u graag.
Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.