Administratiekantoor voor de kleinere ondernemer (ZZP, eenmanszaak, VOF, freelance)

Nieuws, aandachtspunten en weetjes

De oudedagsreserve wordt per 2023 afgeschaft!

De fiscale oudedagsreserve is vanaf 2023 verleden tijd. Als IB ondernemer mag, mocht u een deel van de winst reserveren om een fiscale oudedagsreserve (FOR) te vormen. Die FOR wordt, volgens de belastingdienst te vaak gebruikt enkel om belastinguitstel te realiseren. Per 01-01-2023 wordt de FOR uitgefaseerd. Dat betekent met ingang van 01 januari 2023 geen bedragen meer mogen worden toegevoegd aan deze reserve. 

De FOR die u reeds heeft opgebouwd mag op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. Dus in 2022 mag er nog een reservering plaatsvinden aan deze oudedagsreserve. Een vrijwillige afneming van de FOR is enkel mogelijk voor maximaal het bedrag waarvoor u een lijfrente koopt voor een inkomensvoorziening. Het bedrag waarmee de FOR afneemt is winst. Hier staat tegenover een even grote premieaftrek door de storting van de lijfrente, waardoor u per saldo over de vrijval van de FOR reserve geen belasting hoeft te betalen.

Hoe verder met een eventuele oudedagsvoorziening?
Een alternatief is het kopen van een lijfrente als een inkomensvoorziening. Als u voldoet aan de eisen van een pensioentekort mag u de gestorte premies van de lijfrente in mindering brengen in uw IB aangifte. 


Kilometervergoeding 2023, 2024
De kilometervergoeding gaat per 01 januari 2024 naar €0,23 per kilometer. In 2023 is deze nog € 0.21.

Plannen kabinet om zelfstandigenaftrek verder af te bouwen
Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. Dit staat in het Belastingplan 2023. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 verder terug te brengen tot € 1.200 in 2030. Bij het versneld afbouwen wordt de zelfstandigenaftrek al in 2026 teruggebracht tot € 1.200 en in 2027 verder verlaagd naar € 900.

Spannende tijden voor ZZP'ers
Het kabinet wil een nieuw toetsingscriterium gaan toevoegen aan het begrip ZZP'er. Dit om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Vanaf medio 2025 (vermoedelijk) zal de term 'inbedding in de organisatie' zwaarder gaan wegen. Hiermee wordt bedoeld, de situatie waarin de activiteiten van de ZZP'er dezelfde zijn als de kernactiviteiten van het vaste personeel. Indien dit zo is, dan is de ZZP'er 'gewoon werknemer'.  Momenteel is de exacte toedracht nog niet geheel bekend.


MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd!
 In het Belastingplan 2024 is opgenomen dat de MKB-winstvrijstelling van 14% naar 12,7% omlaag gaat. 
Een ondernemer voor de Inkomsten Belasting komt in aanmerking voor de MKB-vrijstelling. Hij hoeft hiervoor niet te voldoen aan het zogenaamde uren-criterium van 1225 uren. Dit criterium is wel een voorwaarde om recht te hebben op onder andere de zelfstandige aftrek.


Verplichte AOV (Arbeids-Ongeschikheids-Verzekering).
Een nieuwe wet die ondernemers verplicht stelt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten, is in ontwikkeling. De invoering ervan zal naar verwachting nog enkele jaren duren.. De regering heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties in 2022 een pensioenakkoord gesloten. Onderdeel van dat akkoord is een verplichte AOV voor ondernemers. Het wetsvoorstel over het pensioenakkoord wordt op op zijn vroegst in 2027 van kracht. Althans met de huidige kennis.

 


SponsorinE-mailen
Bellen
Map
Info